Zakázka malého rozsahu „Příprava ploch pro zalesnění – likvidace klestu drcením“

Správa lesů města Tábora s.r.o. vypsala zakázku malého rozsahu na přípravu ploch pro zalesnění – likvidace klestu drcením 2019 na LHC Tábor a LHC Tábor – Dražice.

Zájemci najdou informace na následujících odkazech.

vyzva drtič 2019

všeobecné podmínky ke smlouvám o dílo

smlouva o dílo

čestné prohlášení o závazcích vůči městu Tábor

čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti