parallax background

Nabízíme komplexní služby v oblasti lesnictví.

Zabýváme se prodejem dřeva, tak i pěstebními a těžebními pracemi. Mimo jiné poskytujeme poradenskou činnost a prostřednictvím programu lesní pedagogiky vzděláváme veřejnost.

Lesnické službyPoskytujeme širokou nabídku služeb v pěstební činnosti, přibližování a těžbě dřeva.


Pěstební činnost

Pěstební činnost je důležitým činitelem v péči o les. Odborný personál provádí řadu aktivit od zalesňování až po ochranu lesních porostů.

Těžební činnost

Těžbu dřeva provádíme motorovou pilou a přibližování pomocí univerzálního kolového traktoru. Zároveň dbáme na to, aby byly veškeré zásahy šetrné k životnímu prostředí.

Pěstební činnostZalesňování - obnova lesa
Pravidelně obnovujeme lesní i zemědělské plochy lesními dřevinami.
Prořezávky
Vyřezáváme nevhodně rostoucí dřeviny a husté porosty, aby měly stromy dostatek prostoru k růstu.
Ochrana lesních kultur proti buřeni
Buřeň odstraňujeme ožínáním i chemicky. Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro růst sazenic.
Ochrana lesa proti lesní zvěři
Mladý porost chráníme před okusováním lesní zvěří oplocením, plastovými kryty a natíráním repelenty.
Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chráníme les před napadáním hmyzími škůdci. Umísťujeme feromonové lapače a lapáky, používáme i chemické postřiky.

Těžební činnostTěžba dřeva
Lesní porost těžíme klasickou metodou s použitím jednomužné motorové pily.
Přibližování dřeva
Dřevo přibližujeme prostřednictvím univerzálního kolového traktoru, vyvážecího vleku, lesních traktorů.
Odstraňování klestu
Odstraňujeme nepotřebný klest ručně nebo mechanizovaně.
Ostatní
Mulčovač, štěpkovač, drtič klestu, sázecí stroj.

Ostatní službyZaměřujeme se také na ostatní činnosti, které úzce souvisí s lesnictvím. Nabízíme i poradenské služby v oblasti rozvoje venkova.


Zabýváme se i vodním hospodářstvím na produkční ploše okolo 6 hektarů.
Nabízíme poradenskou činnost pro Program rozvoje venkova 2014 – 2020, v oblasti lesního hospodářství (Lesní infrastruktura, lesnická technika a technologie, environmentální opatření)
Zajišťujeme výkon funkce odborného lesního hospodáře, který zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření podle lesního zákona.
Přibližujeme veřejnosti lesní ekosystém a trvale udržitelné lesní hospodářství. Veškerá výuka probíhá přímo v lese speciálně vyškoleným lesníkem. Podrobnější informace o lesní pedagogice včetně rezervací termínů naleznete v sekci Lesní pedagogika.