parallax background

Vyrazte se třídou do přírody a užijte si ji v celé své kráse.

Nabízíme vzdělávání veřejnosti hravou formou přímo v lese. Přesvědčte se sami a podívejte se do fotogalerie, jaká je to zábava. Rezervujte si termín a poznejte přírodu všemi smysly.

Zde jsme pro Vás připravili odpovědi na ty nejdůležitější otázky

  • vzdělání v přírodě
  • 50 Kč za osobu
  • formou procházek
  • interaktivní formou
  • na konci táborák
1Co je lesní pedagogika?
Jedná se o formu vzdělávání, které využívá prostředí lesa jako přírodní učebnu. Cílem lesní pedagogiky je přiblížení člověka k přírodě a představení lesa jako životního prostoru, včetně všech činností člověka v lese.
2Kdo je lesní pedagog?
Lesní pedagog je vyškolený lesník, který přibližuje les a jeho fungování zajímavou a zábavnou formou.
3Jakou formou vše probíhá?
Jedná se o lesní procházky s naučně zábavným programem.
4Komu je určena?
Lesní pedagogika je určena každému. Zejména je zaměřena na předškolní, školní děti a jiné dětské kolektivy.
5Co si vzít s sebou?
Je důležité, aby děti měly vhodné oblečení. Musejí mít především pevné boty, dlouhé kalhoty, pláštěnku, pokrývku hlavy, pití, případně svačinu a dobrou náladu.
6Kdy je možné se lesní pedagogiky zúčastnit?
Termín, místo i náplň programu lze individuálně domluvit s lesním pedagogem.
7Lokalita, kde výuka probíhá?
Program lze absolvovat v lokalitách Pintovka a Nechyba. Pintovka se nachází v oblasti okolo řeky Lužnice a lesoparku Pintovka. Zde je možné navštívit lesokoutek Pintovka, kde žijí mufloni a jeleni sika Dybowského. Druhá lokalita Nechyba je umístěna v okolí Sezimova Ústí a je zde možné navštívit oboru Smolín, kde žijí daňci.
8Na která témata bude výuka zaměřena?
Probíraná témata zasahují i do školních předmětů, jako jsou zeměpis, přírodopis, matematika. Zároveň děti poznají lesní prostředí všemi smysly – hmatem, sluchem, čichem i chutí. Do výuky jsou zařazeny i hry smyslové, znalostní, pohybové a kreativní. Na praktických ukázkách si děti ověří získané znalosti ze školy. Dbáme na to, aby celý program byl přizpůsoben věku dětí a učební látce, kterou probírají v jednotlivých ročnících.
9Na co se v závěru těšit?
Na konci celého programu čeká účastníky výborná tečka a to v podobě opékání špekáčků. Zároveň obdrží i malou drobnost na památku.
10Kolik celá výuka stojí?
Program lesní výuky je zpoplatněn 50 Kč na jednoho žáka.
11Na koho se lze obrátit v případě dotazů?
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností neváhejte kontaktovat našeho lesního pedagoga.