Certifikace společenosti

Certifikace společnosti

21.9.2021 Správa lesů města Tábora s.r.o. získala osvědčení o systému managementu životního prostředí společností a systému managementu kvality společnosti na další 3 roky.

Certifikace ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 s platností 21.9.2021-12.9.2024.

 

ISO 9001:2015 Management systému kvality

Norma požaduje, aby vedení firmy stanovilo své cíle. Tyto cíle se firma pomocí nastavených procesů snaží dosáhnout. Účinnost procesů je měřena a monitorována, aby firma mohla přijmout případná účinná opatření. Norma definuje principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů, analýzy rizik a interních auditů za účelem získání zpětné vazby.

 

ISO 14001:2015 Management environmentálního systému

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízem ochrany životního prostředí. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb. ISO 14001 popisuje požadavky na systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací.