Zakázka malého rozsahu „Přeprava dřevní hmoty 2019“

Správa lesů města Tábora s.r.o.  vypsala zakázku malého rozsahu na ochranu Přepravu dřevní hmoty pro rok 2019. Zájemci najdou informace na následujících odkazech.

výzva doprava 2019

smlouva o dílo

všeobecné podmínky ke smlouvám o dílo

čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

čestné prohlášení o závazcích vůči městu Tábor