Zakázka malého rozsahu – Těžba dřeva harvestorovou technologií – nahodilé kůrovcové těžby 2021

Správa lesů města Tábora s.r.o. vyhlašuje zakázku malého rozsahu na nahodilou kůrovcovou těžbu harvestorovou technologií v roce 2021.

Smlouva o dílo

Všeobecné podmínky ke smlouvě

Výzva k podání nabídky

Vzor česného prohlášení