Veřejná zakázka malého rozsahu „Těžba dřeva harvestorovou technologií – nahodilé kůrovcové těžby 2019“

Správa lesů města Tábora s.r.o. vypsala zakázku malého rozsahu na  „Těžba dřeva harvestorovou technologií – nahodilé kůrovcové těžby 2019 LHC Tábor a LHC Tábor – Dražice. Zájemci najdou informace na následujících odkazech.

výzva harvestor nahodilka 2019

čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

čestné prohlášení o závazcích vůči městu Tábor

smlouva o dílo

všeobecné podmínky ke smlouvám o dílo