Pořízení užitkového automobilu

Veřejná zakázka malého rozsahu (§27 zákona 134/2016).

https://www.taborcz.eu/porizeni-uzitkoveho-automobilu/ds-3673/p1=66379