Zalesňování v plném proudu

Probíhají práce na zalesňování ploch. Výsadby 110 000 kusů listnatých a jehličnatých stromků, jsou v plném proudu.