Zakázka malého rozsahu – Zemní práce 2021

Správa lesů města Tábora s.r.o. vyhlašuje zakázku malého rozsahu na zemní práce, předpokládané plnění na opravy linek a lesních cest v lokalitách po těžbě kůrovcové hmoty.

Příloha č. 1 ZP – Titulní list nabídky

Příloha č.2 ZP – Vzor prohlášení

Modelová kalkulace Zemní práce 2021

Příloha č.3 ZP – Vzor rámcové smlouvy

Výzva k podání nabídky – Zemní práce 2021