Těžba dřeva harvestorovou technologií – předmýtní úmyslná -40, +40

ÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu

 

ZADAVATEL:

Sídlem: Správa lesů města Tábora, s.r.o.

U Čápova dvora 2712, Měšice

390 02 Tábor

Jednatel: Bc. Pavel Novotný

IČO: 62502646

DIČ: CZ 62502646

NÁZEV ZAKÁZKY:

Těžba dřeva harvestorovou technologií –  Předmýtní úmyslná  -40; +40

 

Zadavatel Vás

VYZÝVÁ

k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek

uvedených dále v přílohách.

Příloha č.1 – Titulní list nabídky

Příloha č.2 – Smlouva_o_dilo

Příloha č.3 – Vseobecne podminky ke smlouve o dilo

Příloha č.4 – Vzor čestného prohlášení

Výzva Těžba harvestorovou technologií předmýtní úmyslná -40; +40 2023 I.