Pořízení užitkového automobilu 2021

Veřejná zakázka malého rozsahu (§27 zákona 134/2016).

https://www.taborcz.eu/porizeni-uzitkoveho-automobilu-2021/ds-3872

Výzva – Pořízení užitkového automobilu 2021