„Nabídkové řízení – rybník Ušák“

SLMT, s.r.o. nabízí k podpachtu vodní plochu v k.ú. Sezimovo Ústí, p.č.302, (rybník Uśák u Kozího Hrádku o rozloze 3333 m2). Podmínkou je extenzivní způsob hospodaření bez hnojení. Minimální nabídková cena je  0,50 Kč za 1 m2. Podpacht na do 5 let. Nabídka bude v zalepené obálce s označením „Nabídkové řízení – rybník Ušák“. Datum pro doručení nabídek je do 25.5.2020 do 9:00 hodin na sídlo firmy Správa lesů města Tábora s.r.o., U Čápova dvora 2712, Tábor – Měšice.