Instalace lapačů

Probíhaly práce na instalacích lapačů proti kůrovci.