Čištění krmelců

Během měsíce dubna naši pracovníci vyčistili krmelce pro lesní zvěř.